Verduurzaming van gebieden

De Urbanisator maakt werk van duurzaamheid in gebieden door collectief te besparen en concreet te verduurzamen. Dit doen we rondom verschillende thema's, zoals deze ook worden gedefinieerd door de BREEAM-handleiding voor gebieden. De Urbanisator is een gecertificeerd expert in de BREEAM gebiedssystematiek.

Door samen te werken aan een business case rondom energiebesparing, maken we concreet werk van verduurzaming en aan collectieve besparingen. Dit doen wij door middel van een GebiedsESCo.

Een GebiedsESco is een middel om collectief en coöperatief invulling te geven aan energiebesparing en verduurzaming in het gebied. Op basis van individuele afspraken worden duurzame maatregelen geïmplementeerd. De winst uit deze duurzame maatregelen wordt ingezet voor verdere collectieve verduurzaming. Voor de implementatie van de energiebesparende maatregelen gaan de gebouweigenaren een contract aan voor bepaalde duur.

De GebiedsESCo garandeert de energiebesparingen en zorgt ervoor dat de afgesproken energiebesparing wordt gerealiseerd door zorg te dragen voor de implementatie, het beheer en het onderhoud. Tevens wordt het energiegebruik gemonitord. Doordat de GebiedsESCo budgetneutraal te werk gaat, is het een effectief instrument om verduurzaming op bedrijventerreinen concreet te maken. De GebiedsESCo wordt momenteel concreet toegepast in Rijswijk en start binnenkort in meer gebieden. Daarnaast is in Groningen een initiatief gestart om vijf kantoorgebouwen energieneutraal te maken.

Niet alleen rondom energie valt winst te behalen voor de verduurzaming van gebieden. Het gaat hierbij ook om thema's als voedsel, materialen, afval, water, levendigheid en gebiedsklimaat. Afhankelijk van de situatie en de ambities, laten we deze thema's terugkomen in het schetsen van het gebiedsperspectief en als concrete projecten in het uitvoeringsprogramma.

 

NIEUW OP DE SITE

{"tabBasic":{"type":"items","title":"NIEUW OP DE SITE","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-comment","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"54604"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

CONTACT

Adres
Spicalaan 8
2132 JG Hoofddorp

020-5621630
info@urbanisator.nl

 

 

 

 

INITIATIEFNEMERS