Voor eigenaren en gebruikers

Als ondernemer of vastgoedeigenaar is uw corebusiness het runnen van uw eigen bedrijfsvoering. Leegstand of verpaupering zijn redenen om aan de slag te gaan om het eigen pand te verbeteren, te herontwikkelen of te transformeren. Investeren op gebouwniveau is echter veel effectiever wanneer de omgeving beter wordt. Sterker nog, op sommige plekken is het zinloos om in je pand te investeren als er op gebiedsniveau niets gebeurt. De urbanisator creëert actiegerichte samenwerking en biedt een nieuw perspectief waarbinnen individuele eigenaren en ondernemers aan de slag kunnen gaan. 


Gericht programmeren, een slimme communicatiestrategie, een wervende gezamenlijke visie en nieuwe verdienmodellen zorgen voor nieuwe dynamiek en geven richting aan investeringen. Dit moet worden ondersteund door een constructieve samenwerking met betrokken overheden om het creëren van nieuw overaanbod tegen te gaan en flexibiliteit te krijgen in de nieuwe invulling van panden en gebieden. 

 

NIEUW OP DE SITE

{"tabBasic":{"type":"items","title":"NIEUW OP DE SITE","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-comment","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"54604"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

CONTACT

Adres
Spicalaan 8
2132 JG Hoofddorp

020-5621630
info@urbanisator.nl

 

 

 

 

INITIATIEFNEMERS