Voor overheden

Herontwikkelingsopgaven waren tot voor kort voornamelijk overheidsgedreven. De sturende rol verandert in een faciliterende rol. Ondernemers en vastgoedeigenaren zijn echter geen professionele herontwikkelaars, zeker niet op gebiedsniveau. Als urbanisator bieden we nieuw perspectief, nemen actie en ontdekken we of er voldoende urgentie is voor een gezamenlijke aanpak vanuit het gebied: markt en overheid samen. Wanneer er een voedingsbodem is kunnen we vanuit deze nieuwe samenwerking aan de slag en komt onvermoede energie en initiatief naar boven. Is er onvoldoende urgentie om aan de slag te gaan, dan kan ook de gemeente zich beter op andere gebieden richten.


Een faciliterende rol is niet gelijk aan een afwachtende rol. De overheid heeft een belangrijke rol in het sturen op de aanbodkant qua nieuwbouw. Daarnaast dient zij een flexibele, ondernemende partner te zijn voor ondernemers en vastgoedeigenaren die in deze tijd initiatieven willen ontplooien. 

 

NIEUW OP DE SITE

{"tabBasic":{"type":"items","title":"NIEUW OP DE SITE","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-comment","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"54604"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

CONTACT

Adres
Spicalaan 8
2132 JG Hoofddorp

020-5621630
info@urbanisator.nl

 

 

 

 

INITIATIEFNEMERS